Allah Al-Hamiid

Diriwayatkan, amiirul mukminiin Umar bin Khaththab radhiyallahu 'anhu suatu hari bertemu dengan seorang sahabat. Beliau bertanya, "bagaimana kabarmu?" sahabat itu menjawab, "baik". Beliau ra. bertanya untuk yang kedua kali, "bagaimana kabarmu?" sahabat itupun kembali menjawab, "baik". Beliau ra. bertanya lagi, "bagaimana kabarmu?" sahabat itupun menjawab, "alhamdulillaah, baik, wahai amiirul mukminiin". Beliau ra. kemudian berkata, "jawaban [...]