Cerita Unik tentang Sedekah Sembunyi-sembunyi

Diriwayatkan didalam Shahih Bukhari ketika salah seorang yang mengumpulkan hartanya yang banyak untuk bershadaqah sembunyi-sembunyi. Ia kumpulkan uang sampai berjumlah sekian ribu dinar dalam 1 tahun. Kerja khusus hanya untuk bershadaqah secara sembunyi-sembunyi. Setahun berjalan, uangnya terkumpul. Ia lalu pergi keluar pada malam hari. Dilihatnya seorang wanita tidur di jalanan. “Wah sepertinya ini orang susah”, [...]